HDPP
  • hdpp slider
  • hdpp slider1

Znanstveno-stručni skup na Rabu

Rab

 

Peti znanstveno-stručni skup «In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid» AKTUALNOSTI HRVATSKOG POMORSKOG PRAVA, PRAVA MORA, PRAVA U TURIZMU, TE GRAĐANSKOG I UPRAVNOG PRAVA održan je od 24. do 25. rujna 2014. godine na Rabu u hotelu „Padova“.

 

PROGRAM